סקירה כללית

אוקטוס מתמחה במתן שירותי פיתוח עסקי מקצועיים. השירותים שאנו מציעים משלימים את הפעילויות הנוכחיות שלכם ומסייעים לכם לעמוד ביעדי הפיתוח העסקים במהירות וביעילות. מאסטרטגיה וכלה במימוש ואינטגרציה. משותפות, רכישה ומיזוג, מכירת נכסים, ובכל תהליך התומך ביצירת "מנועי צמיחה" חדשים. לרבות כל התהליכים והעסקאות הנחוצות, כגון ניסוח והכנת מסמך עקרונות, עריכת בדיקת נאותות, משא ומתן עד לסגירת העיסקה ושילובה במסגרת הפעילות שלכם ועוד.

השם שלנו

בלטינית, אוקטוס משמע צמיחה. בחרנו לקרוא לעצמנו אוקטוס כי צמיחה היא מרכיב בסיסי והכרחי בחיי בכל חברה ומרכיב חיוני להגדלת הערך לבעלי המניות ולעובדים.